Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /wp-includes/pomo/plural-forms.php:210) in /wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_core.php on line 388

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Big Data paliwem nowoczesnej gospodarki - 9 Forum Gospodarcze TIME
 • Home
 • /
 • Page

Big Data paliwem nowoczesnej gospodarki

Wchodzący rynek Big Data

Big Data to termin jakiego używamy do nazwania gałęzi gospodarki zajmującej się zapamiętywaniem i przetwarzaniem danych. Rozwój Internetu i powszechna dostępność tanich urządzeń do pozyskiwania i zapamiętywania danych w postaci cyfrowej przyspieszyły tempo wzrostu zbierania danych. Obecnie szacuje się, że ilość zgromadzonych danych podwaja się co 40 miesięcy. Zmiana ilościowa wygenerowała nową jakość. Informacje będące produktem przetwarzania wielkich zbiorów danych (głównie heterogenicznych) mają dużą wartość, w tym również komercyjną. Odbiorcami produktów i usług przemysłu Big Data jest cała gospodarka, administracja i instytucje publiczne. Powstały nowe narzędzia do ich przetwarzania. Istniejące definicje Big Data są jeszcze nieustabilizowane. W jednych Business Intelligence jest odrębną typem działalności, a w innych nie. Stąd bardzo duże różnice w ocenie wielkości rynku. Wg badań z 2015 roku, z rozwiązań właściwych dla Big Data korzysta już 97% firm na świecie, natomiast wg badań europejskich, tylko 25%, a w Polsce tylko 18%. Niezależnie od naturalnych problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych oraz mało precyzyjnej metodyki badawczej, większość badań wskazują na bardzo szybkie (10%) tempo wzrostu rynku oraz rosnące znacznie produktów tego przemysłu. Obecny rozmiar rynku USA to ~122 mld $.

Środkami produkcji przemysłu Big Data są:

 • komputery dużej mocy o architekturze przystosowanej do zarządzania dużymi zbiorami różnego typu danych,
 • centra danych służące do kolekcji, integracji i przechowywania informacji oraz danych,
 • oprogramowanie, w tym aplikacje korzystające z technik sztucznej inteligencji,
 • infrastruktura szerokopasmowa pozwalająca na działanie na wielkich zbiorach danych w czasie rzeczywistym.

Na obecnym etapie rozwoju głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstw Big Data jest przetwarzanie danych na informacje. Proces przetwarzania tych informacji w wiedzę jest na początkowym etapie rozwoju, gdyż wymaga większego nasycenia algorytmów modułami posiadającymi zdolności uczenia się.

Pierwszymi odbiorcami rynku Big Data były wielkie centra danych administracji państwowej i instytucje zajmujące się statystyką, badaniami rynku i finansami. Uruchomiono programy badawczo-wdrożeniowe wykorzystujące technikę Big Data jak podstawę technologiczną eHealth. Prowadzone są prace klasyfikacyjne i naukowo-badawcze, które wykorzystują istniejące zbiory danych jako źródła informacji, z których pozyskiwana jest nowa wiedza. Zgromadzone dane stanowią materiał badawczy w wielu dziedzinach nauki. Z usług i produktów Big Data intensywnie korzystają firmy rynku cyfrowego, głównie korporacje i duże firmy, które w swej działalności gospodarczej wykorzystują dane pobierane w czasie rzeczywistym z urządzeń monitorujących, pomiarowych, sterujących oraz innych zewnętrznych źródeł danych tekstowych i audiowizualnych.

Teza główna panelu

Big Data to technika i nowa gałąź przemysłu, która w ciągu 20 lat stanie się głównym narzędziem  integracji, klasyfikacji i produkcji wiedzy oraz zarządcą pamięci zbiorowej oraz dorobku cywilizacyjnego.

Opis problemu

Popyt na produkty tego przemysłu jest większy niż jego zdolności produkcyjne. Obecne tempo wzrostu ograniczane jest przez następujące czynniki:

 • brak kadry technicznej o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach,
 • brak regulacji prawnych organizujących rynek i zapewniających bezpieczeństwo obrotu,
 • brak dostatecznie rozwiniętej produkcji komputerów odpowiadających potrzebom centrów danych,
 • niedostateczny poziom dostępności sieci światłowodowych.

Technika sztucznej inteligencji będzie podstawą technologiczną tego przemysłu. Można założyć, że przemysł ten stanie się przemysłem produkcji środków produkcji w epoce przemysłu 4.0. Wynika to z przekonania, że głównym fundamentem technologicznym stanie się wiedza. Zapóźnienie Europy w rozwoju Big Data jest kolejnym skutkiem wad europejskich systemów finansowania innowacyjności. Politycy w krajach europejskich nie doceniają rosnącego znaczenia ekonomii skali dla efektywności produkcji. To hamuje procesy integracyjne. Paradoksalnie, spowolnienie gospodarcze będące następstwem wad zintegrowanego systemu innowacji i braku jednolitego rynku cyfrowego jest źródłem frustracji społecznych wykorzystywanych do dalszego osłabiania procesów integracyjnych. Przemysł Big Data wymaga dostępu do dużego jednolitego rynku cyfrowego. Brak integracji to jedna z przyczyn narastającego opóźnienia w tym zakresie. Identyfikacja hamulców wskazuje na bardzo dużą rolę Państwa jako klienta, decydenta i prawodawcę w obszarze edukacji, infrastruktury, prawa i innowacyjności.

Zagadnienia problemowe wymagające dyskusji, pytań, odpowiedzi i planu działań:

 • uruchomienie wydziałów i szkół przygotowujących specjalistów z zakresu Big Data,

Jakie działania są potrzebne, aby polskie uczelnie zaczęły kształcić specjalistów w zakresu Big Data i AI?

 • udostępnienie baz danych administracji państwowej do celów badawczych i komercyjnych,

Jakie powinna wyglądać ustawa o przetwarzaniu danych?

 • podstawy prawne i środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych,

Czy obecne przepisy o ochronie danych osobowych mogą być punktem wyjścia do przygotowania aktu prawnego określającego zasady rynkowe funkcjonowania przemysłu Big Data?  

 • modele biznesowe

Czy biznes jest już gotów do precyzyjnego sformułowania swych potrzeb?