• Home
 • /
 • Page

6 Forum Gospodarcze TIME

Jak wprowadzić Polskę do klubu krajów wysoko rozwiniętych? Czy Smart Grids, Internet mobilny to wizja najbliższej dekady? Jak racjonalnie gospodarować zasobami w procesie cyfryzacji? Między innymi te zagadnienia zostały poruszone 3 marca 2014r.,podczas VI Forum Gospodarczego Time, zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Forum Gospodarcze Time stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Tegoroczna edycja Forum poświęcona była określeniu najbardziej obiecujących sposobów pobudzania koniunktury i zwiększenia tempa wzrostu PKB poprzez pełne wykorzystanie potencjału innowacji dla rozwoju wyrobów i usług klasy Smart.

Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas Forum były:

 1. Konwergencja technologii jako podstawa rozwoju wyrobów, sieci i usług klasy Smart.
 2. Transformacja biznesowa i techniczna rynku energii to warunek konieczny racjonalnego rozwoju motoryzacji elektrycznej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii:
  • zintegrowane planowanie przebudowy i rozbudowy infrastruktury sieciowej na poziomach: transmisyjnym, dystrybucyjnym i dostępowym;
  • wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych dla budowy systemu zarządzania popytem (DSR);
  • Internet mobilny i Internet rzeczy – narzędzia do transmisji informacji w inteligentnych sieciach energetycznych;
  • mechanizmy wsparcia dla inwestycji w inteligentne sieci i odnawialne źródła energii.
 3. Magazyny energii – kluczowe innowacje, które zdecydują o kierunku rozwoju motoryzacji i nowej energetyki.

 

Najważniejsze wystąpienia Forum:

Podczas Forum przedstawione zostały również wyniki prac koncepcyjnych nad najbardziej obiecującymi kierunkami rozwoju infrastruktury sieciowej i przemysłu nowych technologii.

Serdecznie dziękujemy za udział w VI Forum Gospodarczym Time. Mamy nadzieję, że Forum spełniło Państwa oczekiwania i przyczyniło się do zdobycia nowej wiedzy. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych Prelegentów, Partnerów i Patronów medialnych, którzy swoją obecnością podnieśli rangę tego niezwykłego wydarzenia.